HomeExchange
INDEX EOD:2017-05-25
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SymbolDescriptionHighLowCloseVolumeChangePercent
Z0FD.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 5-Day Average 75 8.33 16.66 0 -16.67 -50.02%
Z0FI.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 50-Day Average 33.33 25 33.33 0 0.00 0.00%
Z0OF.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 150-Day Average 33.33 33.33 33.33 0 0.00 0.00%
Z0OH.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 100-Day Average 33.33 33.33 33.33 0 0.00 0.00%
Z0TH.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 200-Day Average 41.66 33.33 33.33 0 0.00 0.00%
Z0TW.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 20-Day Average 41.66 8.33 25 0 -8.33 -24.99%
Z1FD.IDX TSX Pref Share Stocks Above 5-Day Average 63.91 50.43 50.43 0 -7.39 -12.78%
Z1FI.IDX TSX Pref Share Stocks Above 50-Day Average 20.43 17.82 20 0 0.44 2.25%
Z1OF.IDX TSX Pref Share Stocks Above 150-Day Average 49.13 41.3 41.3 0 -4.78 -10.37%
Z1OH.IDX TSX Pref Share Stocks Above 100-Day Average 91.3 86.52 86.52 0 -4.34 -4.78%
Z1TH.IDX TSX Pref Share Stocks Above 200-Day Average 96.08 94.34 95.21 0 0.43 0.45%
Z1TW.IDX TSX Pref Share Stocks Above 20-Day Average 23.91 17.82 21.3 0 3.48 19.53%
Z2FD.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 5-Day Average 65 40 55 0 -3.33 -5.71%
Z2FI.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 50-Day Average 56.66 45 55 0 3.34 6.47%
Z2OF.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 150-Day Average 53.33 48.33 53.33 0 3.33 6.66%
Z2OH.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 100-Day Average 55 51.66 55 0 1.67 3.13%
Z2TH.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 200-Day Average 60 58.33 58.33 0 0.00 0.00%
Z2TW.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 20-Day Average 43.33 31.66 38.33 0 -3.33 -7.99%
Z3FD.IDX TSX 60 Index Stocks Above 5-Day Average 65 40 55 0 -3.33 -5.71%
Z3FI.IDX TSX 60 Index Stocks Above 50-Day Average 56.66 45 55 0 3.34 6.47%
Z3OF.IDX TSX 60 Index Stocks Above 150-Day Average 53.33 48.33 53.33 0 3.33 6.66%
Z3OH.IDX TSX 60 Index Stocks Above 100-Day Average 55 51.66 55 0 1.67 3.13%
Z3TH.IDX TSX 60 Index Stocks Above 200-Day Average 60 58.33 58.33 0 0.00 0.00%
Z3TW.IDX TSX 60 Index Stocks Above 20-Day Average 43.33 31.66 38.33 0 -3.33 -7.99%
Z4FD.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 5-Day Average 66 32 38 0 -4.00 -9.52%
Z4FI.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 50-Day Average 46 34 34 0 -6.00 -15.00%
Z4OF.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 150-Day Average 40 34 36 0 -2.00 -5.26%
Z4OH.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 100-Day Average 46 38 42 0 0.00 0.00%
Z4TH.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 200-Day Average 54 48 50 0 -2.00 -3.85%
Z4TW.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 20-Day Average 44 30 32 0 -8.00 -20.00%
Z5FD.IDX TSX Smallcap Stocks Above 5-Day Average 59.79 40.72 44.32 0 -5.16 -10.43%
Z5FI.IDX TSX Smallcap Stocks Above 50-Day Average 47.42 38.65 40.72 0 -5.15 -11.23%
Z5OF.IDX TSX Smallcap Stocks Above 150-Day Average 41.23 37.62 39.17 0 -1.03 -2.56%
Z5OH.IDX TSX Smallcap Stocks Above 100-Day Average 49.48 46.39 47.42 0 -1.03 -2.13%
Z5TH.IDX TSX Smallcap Stocks Above 200-Day Average 51.54 49.48 49.48 0 -1.03 -2.04%
Z5TW.IDX TSX Smallcap Stocks Above 20-Day Average 50.51 39.17 41.23 0 -6.19 -13.05%
ZAX.IDX Zacks Micro Cap Index 4200.21 4155.51 4167.24 0 -21.46 -0.51%
Exchange List
ExchangeDescription
AMEX American Stock Exchange
FOREX Foreign Exchange
HKEX Hong Kong Stock Exchange
INDEX Global Indices
LSE London Stock Exchange
MLSE Milan Stock Exchange
NASDAQ NASDAQ Stock Exchange
NYSE New York Stock Exchange
OTCBB OTC Bulletin Board
SGX Singapore Stock Exchange