HomeExchange
INDEX EOD:2017-09-22
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SymbolDescriptionHighLowCloseVolumeChangePercent
Z0FD.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 5-Day Average 91.66 58.33 75 0 -16.66 -18.18%
Z0FI.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 50-Day Average 91.66 83.33 83.33 0 -8.33 -9.09%
Z0OF.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 150-Day Average 66.66 58.33 58.33 0 0.00 0.00%
Z0OH.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 100-Day Average 58.33 41.66 58.33 0 0.00 0.00%
Z0TH.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 200-Day Average 25 16.66 16.66 0 0.00 0.00%
Z0TW.IDX TSX Oil & Gas EW Stocks Above 20-Day Average 91.66 91.66 91.66 0 0.00 0.00%
Z1FD.IDX TSX Pref Share Stocks Above 5-Day Average 64.75 59.03 60.79 0 -0.88 -1.43%
Z1FI.IDX TSX Pref Share Stocks Above 50-Day Average 49.33 46.69 48.89 0 0.88 1.83%
Z1OF.IDX TSX Pref Share Stocks Above 150-Day Average 61.67 59.03 61.23 0 1.32 2.20%
Z1OH.IDX TSX Pref Share Stocks Above 100-Day Average 61.23 59.47 60.79 0 0.44 0.73%
Z1TH.IDX TSX Pref Share Stocks Above 200-Day Average 66.96 65.19 66.07 0 -0.89 -1.33%
Z1TW.IDX TSX Pref Share Stocks Above 20-Day Average 59.91 54.62 57.26 0 1.76 3.17%
Z2FD.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 5-Day Average 80 56.66 66.66 0 -13.34 -16.68%
Z2FI.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 50-Day Average 65 55 55 0 -10.00 -15.38%
Z2OF.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 150-Day Average 55 50 51.66 0 -1.67 -3.13%
Z2OH.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 100-Day Average 56.66 48.33 55 0 0.00 0.00%
Z2TH.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 200-Day Average 51.66 48.33 50 0 0.00 0.00%
Z2TW.IDX TSX 60 Capped Stocks Above 20-Day Average 76.66 63.33 63.33 0 -11.67 -15.56%
Z3FD.IDX TSX 60 Index Stocks Above 5-Day Average 80 56.66 66.66 0 -13.34 -16.68%
Z3FI.IDX TSX 60 Index Stocks Above 50-Day Average 65 55 55 0 -10.00 -15.38%
Z3OF.IDX TSX 60 Index Stocks Above 150-Day Average 55 50 51.66 0 -1.67 -3.13%
Z3OH.IDX TSX 60 Index Stocks Above 100-Day Average 56.66 48.33 55 0 0.00 0.00%
Z3TH.IDX TSX 60 Index Stocks Above 200-Day Average 51.66 48.33 50 0 0.00 0.00%
Z3TW.IDX TSX 60 Index Stocks Above 20-Day Average 76.66 63.33 63.33 0 -11.67 -15.56%
Z4FD.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 5-Day Average 78 62 72 0 -4.00 -5.26%
Z4FI.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 50-Day Average 72 66 66 0 -4.00 -5.71%
Z4OF.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 150-Day Average 62 58 60 0 -2.00 -3.23%
Z4OH.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 100-Day Average 50 46 48 0 2.00 4.35%
Z4TH.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 200-Day Average 50 48 48 0 -2.00 -4.00%
Z4TW.IDX TSX Comp Share Yld Stocks Above 20-Day Average 70 66 66 0 -2.00 -2.94%
Z5FD.IDX TSX Smallcap Stocks Above 5-Day Average 66.48 60.63 62.76 0 2.13 3.51%
Z5FI.IDX TSX Smallcap Stocks Above 50-Day Average 59.04 54.78 59.04 0 3.19 5.71%
Z5OF.IDX TSX Smallcap Stocks Above 150-Day Average 52.65 50 52.12 0 1.06 2.08%
Z5OH.IDX TSX Smallcap Stocks Above 100-Day Average 45.21 42.02 44.14 0 1.06 2.46%
Z5TH.IDX TSX Smallcap Stocks Above 200-Day Average 44.14 42.55 43.61 0 0.53 1.23%
Z5TW.IDX TSX Smallcap Stocks Above 20-Day Average 67.02 60.63 64.89 0 1.07 1.68%
ZAX.IDX Zacks Micro Cap Index 4362.09 4328.88 4361.19 0 30.16 0.70%
Exchange List
ExchangeDescription
AMEX American Stock Exchange
FOREX Foreign Exchange
HKEX Hong Kong Stock Exchange
INDEX Global Indices
LSE London Stock Exchange
MLSE Milan Stock Exchange
NASDAQ NASDAQ Stock Exchange
NYSE New York Stock Exchange
OTCBB OTC Bulletin Board
SGX Singapore Stock Exchange