HomeExchange
INDEX EOD:2017-12-15
. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SymbolDescriptionHighLowCloseVolumeChangePercent
ECO.IDX Wh Clean Energy 52.98 52.09 52.78 0 0.69 1.32%
EVZ.IDX Euro FX Volatility 5.6 4.8 5.02 0 -0.25 -4.74%
EZB.IDX Dynamic Bs Mt Intellidex 6354.04 6277.66 6336.21 0 58.55 0.93%
EZF.IDX Dynamic Fincl Intellidex 3181.84 3136.62 3164.55 0 27.93 0.89%
EZK.IDX Dynamic Enrgy Intellidex 3032.93 3011.01 3013.5 0 -5.05 -0.17%
EZL.IDX Dynamic Indus Intellidex 7103.72 6990.37 7067.54 0 76.20 1.09%
EZS.IDX Dynamic Cn St Intellidex 4026.32 3987.4 4013.29 0 25.89 0.65%
EZV.IDX Dynamic Techn Intellidex 5101.93 5008.09 5085.31 0 67.13 1.34%
EZX.IDX Dynamic Hlthc Intellidex 7043.67 6970.29 7029.77 0 55.40 0.79%
EZZ.IDX Dynamic Cn Ds Intellidex 4431.15 4376.27 4414.93 0 38.66 0.88%
Exchange List
ExchangeDescription
AMEX American Stock Exchange
FOREX Foreign Exchange
HKEX Hong Kong Stock Exchange
INDEX Global Indices
LSE London Stock Exchange
MLSE Milan Stock Exchange
NASDAQ NASDAQ Stock Exchange
NYSE New York Stock Exchange
OTCBB OTC Bulletin Board
SGX Singapore Stock Exchange